CMENTARZ W KONARZYNACH

Kosecki Leon Weronika

 

1 grudnia 1908 roku w Zielonej Chocimie urodził się Leon Kosecki.

 

Jego, ojciec Józef był rolnikiem. L. Kosecki w latach 1955-1972 był przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Zielonej Chocinie i Konarzynach. Szczególne zasługi położył w inicjowaniu i realizacji lokalnych czynów społecznych. Przez wiele lat był także radnym, działaczem spółdzielczym, prezesem Gromadzkiego Komitetu ZSL w Konarzynach. W okresie okupacji hitlerowskiej był członkiem Tajnej Organizacji Wojskowej „gryf Pomorski”. Odznaczony był licznymi odznaczeniami państwowymi i lokalnymi.

 

Zmarł 3 października 1975 roku, pochowany jest w Konarzynach.

021.JPG

022.JPG

023.JPG

kosecki leon.jpg

kosecki leon1.jpg